Focusgebieden van Rotary

Welkom bij Rotaryclub Westerlo

Rotary is een netwerk van vrienden (m/v), die vaak iets bereikt hebben, maar ook iets terug willen doen voor de gemeenschap, voor de medemens. Rotary zet zich in voor anderen, zowel lokaal als elders in de wereld. Anderen helpen gaat nu eenmaal beter, wanneer je dat als groep kan doen.

Leden van de Rotary dragen een hoogstaande beroepsethiek uit en werken eraan om anderen te helpen, zonder onderscheid van geslacht, ras, taal, huidskleur, nationaliteit, filosofische of godsdienstige overtuiging.

De voornaamste doelstelling van een Rotaryclub is dienstbetoon, binnen de eigen gemeenschap en daarbuiten, zowel nationaal als internationaal. Rotariërs werken projecten uit die zich richten op de medemens. Mensen die om wat voor reden dan ook, hulp kunnen gebruiken.       

Rotary helpt. Rotary focust op vrede en conflictbeheersing, preventie van ziekten, water, gezondheid, onderwijs, sociale ontwikkeling en het milieu. 

Rotary steunt ook programma’s ten voordele van de jeugd: educatieve mogelijkheden en internationale uitwisselingen voor studenten.

Rotary Westerlo heeft 45 leden. Vrienden uit de ruime omgeving van Westerlo die, net als die 1.200.000 Rotariërs wereldwijd, meewerken aan een betere wereld. Rotary Westerlo steekt de handen uit de mouwen en zet projecten op om geld in te zamelen en zo sociale doelen te financieren in de eigen gemeenschap, maar ook daarbuiten.

Interesse of wil je meer weten over onze projecten, de studiebeurzen, de uitwisselingsprogramma’s, of over onze club?          

Mail ons op:  m_pelgrims@hotmail.com of Rockypeeters@hotmail.comLt9ja7vs90OMzL2eyfizb8DwIYAACAEpxAAwAAUIIABgAAoAQBDAAAQAkCGAAAgBIEMAAAACUIYAAAAEoQwAAAAJQggAEAAChBAAMAAFCCAAYAAKAEAQwAAEAJAhgAAIASBDAAAAAlCGAAAABKEMAAAACUIIABAAAoQQADAABQggAGAACgBAEMAABACQIYAACAEgQwAAAAJQhgAAAASvgNVSi4aD1mnFgAAAAASUVORK5CYII=